Lava – Viên Đá của Núi Lửa

Đặc tính: 

  • Đá lava có màu đen, khác với những loại đá có nguồn gốc Núi Lửa khác, vòng tay đá Lava Núi Lửa có những lỗ nhỏ độc đáo tự nhiên do các bọt khí Nham Thạch Núi Lửa nguội lạnh nhanh tạo thành.

Tác dụng và ý nghĩa: